ANBI

De stichting is vanaf de datum van oprichting aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn van uw inkomen.
Over giften aan de stichting is geen schenkingsrecht verschuldigd.
Het fiscaal nummer van stichting Kidshare is 821743417.
De stichting heeft een bestuur dat geheel bestaat uit vrijwilligers.
De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden.
De stichting voldoet aan alle eisen die de Belastingdienst stelt aan een ANBI.
Dit geldt ook voor de verscherpte eisen met ingang van 1 januari 2014.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.