ANBI

De stichting is vanaf de datum van oprichting aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn van uw inkomen.
Over giften aan de stichting is geen schenkingsrecht verschuldigd.
Het fiscaal nummer van stichting Kidshare is 821743417.
De stichting voldoet aan alle eisen die de Belastingdienst stelt aan een ANBI.
Dit geldt ook voor de verscherpte eisen met ingang van 1 januari 2021.

Per 1 januari 2021 zijn de eisen voor een ANBI verder aangescherpt.
Iedere ANBI moet transparant zijn over het beleid en de uitvoering daarvan inclusief de financiƫle resultaten.
Hiervoor is een standaardformulier ontwikkeld dat ieder jaar voor 1 juli ingevuld en op de website geplaatst wordt.
Je vindt deze in het ANBI formulier Kidshare 2022.

In dit formulier wordt ook verwezen naar het Beleidsplan 2022-2026 en het Jaarverslag 2022.

Voor het oude ANBI fomulier van 2021 zie ANBI formulier Kidshare 2021.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.