Basisonderwijs

Basisonderwijs

Kidshare bouwt basisscholen in Kenia en Oeganda.
Dat is vaak in afgelegen dorpen waar het te ver lopen is naar de dichtstbijzijnde school. De kinderen kunnen niet naar een school. In de universele verklaring van de rechten van de mensen staat dat ieder kind recht heeft op onderwijs. De bevolking in Oeganda groeit heel hard. Er zijn te weinig scholen.
Kidshare wil de toegang tot basisonderwijs voor arme kinderen mogelijk maken. Ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen.

Oeganda


In Oeganda werken we samen met een partnerorganisatie die scholen bouwt in dorpen waar nog geen school is. Oeganda is een van de armste landen van de wereld. De bevolking groeit snel. Het land heeft de op één na jongste bevolking ter wereld. Er zijn niet genoeg scholen. Slechts een derde van de leerlingen van de basisschool haalt het eindexamen. De kwaliteit van het onderwijs is matig. Onze partner Building tomorrow doet daar wat aan. Ze bouwen een complete school met een kleuterschool, zeven klaslokalen voor de basisschool. Ook bouwen ze twee lokalen voor de staf en de directeur en tevens zes toiletten. Het is een complete school.

De gemeenschap werkt ook mee: ze stellen een stuk grond ter beschikking en werken vrijwillig mee aan de bouw. De overheid stelt leerkrachten en tafels/stoelen ter beschikking als de school is afgebouwd. Onze partner werkt ook actief om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

werkt ook actief aan kwaliteitsverbetering op de scholen. Als de school is afgebouwd is het een officiële openbare school in Oeganda. De overheid blijft de school ondersteunen. Zo is ons project ook duurzaam.

Kenia


In Kenia ligt het initiatief voor de bouw van een school bij de bevolking. De ouders in een dorp waar geen school is, nemen vaak dat initiatief. Ze bouwen een paar lemen hutten. Het schooltje begint. Er komen veel kinderen naar de school toe. Er is behoefte aan een echt schoolgebouw. Als er drie tot vier stenen klaslokalen staan dan kan de school een officiële vergunning krijgen. Dan komt de overheid over de brug met budget en met leerkrachten. Ook komt er geld beschikbaar om de school af te bouwen.
Kidshare betaalt de bouw van deze drie/vier lokalen.

De bevolking doet vrijwillig mee aan de bouw. De ouders zorgen dat de kinderen een warme maaltijd krijgen op school. Zo zorgen we samen dat ook kinderen in afgelegen dorpen zich kunnen ontwikkelen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.