Beleidsplan (verkorte versie)

Beleidsplan 2022-2026
Met elkaar meer perspectief bieden voor kinderen in Afrika

‘Een investering in kleuteronderwijs en -zorg is de meest efficiënte manier om economische groei te realiseren en levert het hoogste rendement op’. Als een Nobelprijswinnaar dat stelt, moet er een kern van waarheid in zitten. Wat de Amerikaanse professor James Heckman – want om hem gaat het – eigenlijk zegt is dat een investering in kinderen een investering in de toekomst is. Preciezer nog, het draagt niet alleen bij aan individuele ontplooiing, maar ook aan de welvaart van een land.

De lokale bevolking bouwt en betaalt mee
Dit is Kidshare uit het hart gegrepen. Kidshare is in 2009 opgericht vanuit de overtuiging dat ook de allerarmste kinderen recht hebben op en toegang moeten krijgen tot onderwijs. Dit als manier om een beter leven met meer perspectief mogelijk te maken, wat ook meteen afstraalt op de omgeving van het kind.

Concreet zijn we in Kenia, Malawi, Tanzania en Oeganda bezig om kleuter- en basisscholen te (helpen) bouwen en slimme, maar kansarme Keniaanse meisjes van een beurs te voorzien. Hierdoor kunnen zij middelbaar en universitair vervolgonderwijs volgen.

Deze verantwoordelijkheid dragen we niet alleen. We zoeken aansluiting bij lokale gemeenschappen, leiders, (hulp)organisaties, ouders en kinderen. Hun betrokkenheid is onmisbaar voor het duurzaam laten slagen van onze scholingsactiviteiten. De lokale bevolking bouwt en betaalt mee. Zo wordt het echt hun project. De overheid zorgt onder meer voor gediplomeerde leerkrachten.

Bouwen aan een netwerk van donateurs
Kidshare heeft een netwerk van donateurs, uit binnen-en buitenland, dat projecten financieel ondersteunt. Wij onderhouden warme contacten met particuliere gevers, bedrijven, kerken, maatschappelijke instellingen en vermogensfondsen. We betrekken mensen bij ons werk en grote gevers kunnen met eigen ogen zien hoe waardevol hun donatie is. Zo raken ze enthousiast, en dat enthousiasme werkt weer aanstekelijk naar anderen. Niet voor niets is ‘samen’ een van de kernwaarden van Kidshare (naast rechtvaardigheid en empowerment).

Sinds ons ontstaan zijn we in staat geweest om tal van kinderen in Afrika een nieuwe toekomst te bieden. Het is mooi (en dankbaar) om te ervaren hoe mensen door met elkaar praktisch de handen uit de mouwen te steken een verschil kunnen maken. In dit beleidsplan laten we zien hoe Kidshare in de periode 2022-2026 de volgende stappen in haar activiteiten wil zetten.

Ambitieuze doelstellingen

Onze doelstellingen zijn ambitieus. We willen 40 kleuterscholen/kindcentra realiseren in Kenia, Malawi, Oeganda en Tanzania. Kleuteronderwijs is van niet te onderschatten belang. De hersenen van kleine kinderen groeien razendsnel. Die moeten gestimuleerd worden. Kinderen leren door te spelen met elkaar. Ze zuigen nieuwe kennis op als een spons. Zo zijn ze beter voorbereid op het basisonderwijs.

Het ideaalplaatje is dat de ontwikkeling van het jonge kind integraal wordt aangepakt. Met andere woorden: als zorg en onderwijs samengaan in kleinschalige voorzieningen, creëer je de beste uitgangspositie voor deze doelgroep. Maar het is nog niet zo gemakkelijk om dit soort kindcentra in het leven te roepen. In veel landen is de infrastructuur minimaal. Daarom slaat Kidshare de handen ineen met partners en projecten, die breder gericht zijn op gemeenschapsopbouw.

In het basisonderwijs mikken we op 15 basisscholen. In Kenia werken we sinds kort samen met een partner die de bouw van klaslokalen bij openbare scholen coördineert. Ook hier neemt de lokale gemeenschap het initiatief en timmert en metselt het zelf mee.

Tot slot streven we ernaar om in 2026 100 meisjes te ondersteunen die wel de potentie, maar niet de middelen hebben om middelbaar onderwijs te volgen. Deze meisjes behoren tot de beste presteerders, maar zouden zonder onze tussenkomst kansloos zijn. Ze krijgen ook de mogelijkheid om te gaan studeren aan de universiteit. Momenteel helpen we circa 50 van deze TOP-girls op weg.

Professionelere organisatie
Kortom, we leggen de lat weer hoger in deze beleidsperiode. Dat betekent dat we ook onze organisatie moeten professionaliseren en versterken. Nu bestaat Kidshare uit een vijfkoppig bestuur dat alle taken uitvoert. We willen toe naar een structuur, waarbij het bestuur een meer toezichthoudende rol krijgt en de beleidsbepalende en uitvoerende taken in handen komen van de directie en operationele organisatie. Uiteindelijk moet er in 2026 een Raad van Toezicht zijn.

In deze nieuwe opzet stellen we een (parttime) operationeel manager aan alsmede een landencoördinator voor elk land waar Kidshare actief is. Daarnaast zien we de noodzaak voor een bestuurslid met de portefeuille marketing en communicatie. Willen we de komende jaren onze impact vergroten, dan moeten we nieuwe donateurs werven en bestaande donateurs nauw(er) bij onze projecten betrekken. Daarvoor moeten we onze marketing & communicatie-inspanningen op een hoger niveau brengen. Tegelijkertijd willen we in 2022 een fondsenwervingsplan opstellen.

Zorgvuldige keuze van partners
Een andere belangrijke voorwaarde voor succes is de samenwerking met partners. Bij voorkeur trekken wij op met lokale organisaties, die met beide benen in de gemeenschap staan. Soms laat hun capaciteit of management te wensen over. Dan kunnen we besluiten om ook daarin te investeren (capacity building). Om meer verzekerd te zijn van goede projectresultaten, is het soms echter verstandiger om in zee te gaan met grotere, meer ervaren (internationale) organisaties.

Hoe dan ook, de keuze voor een nieuwe partner wordt niet lichtzinnig gemaakt. We hebben een Partner Assessment Tool ontwikkeld. Dit is een belangrijk hulpmiddel in een uitgebreid selectietraject om tot vruchtbare partnerschappen te komen. Dit instrument gaan we inzetten om nieuwe partners te zoeken/selecteren in Tanzania en Malawi

Kidshare trekt zich het lot aan van arme kinderen in Afrika. Door meer onderwijsmogelijkheden te creëren, willen wij hen op weg helpen naar een beter leven. We hebben al veel bereikt, daar zijn we ook trots op, maar we zijn nog lang niet klaar. Als het goed is, geeft dit beleidsplan aan dat we ons met nog evenveel passie als in het begin inzetten. Sterker nog, de komende jaren willen we met een professionelere organisatie nog meer kinderen bereiken. We hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Omdat we weten dat we er niet alleen voor staan, maar kunnen rekenen op zoveel mensen en organisaties, in Afrika zelf en elders, die meewerken, meehelpen en meeleven.

U kunt meer lezen in de volledige versie van het beleidsplan, de meerjarenbegroting 2022-2026 en een overzicht van onze ambitie – een zogeheten LOG frame.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.