Bijdrage vermogensfonds

Kidshare financiert nieuwe scholen in Kenia voor een belangrijk deel uit bijdragen van vermogensfondsen. Bij de bouw van de school in het dorp Gambaragai in Kenia ontvingen we bij voorbeeld een bijdrage van € 5.000 van Stichting Molenaars kinderfonds. Hierdoor kregen we de financiering van dit project rond. Zo konden we in dit afgelegen dorp een goede leeromgeving maken voor generaties van arme kinderen. Op de foto zien jullie kinderen uit Gambaragai bij de officiële opening van de school. We danken dit fonds en alle andere fondsen die ons steunen heel hartelijk voor hun belangrijke bijdrage!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.