Flinke stappen vooruit: Jaarverslag 2022

We zijn blij dat we het afgelopen jaar flinke stappen hebben gezet in het realiseren van onze ambities die we hebben neergelegd in ons vijf jaren beleidsplan 2022- 2026. Zo hebben we 4 kleuterscholen gebouwd in Tanzania en 1 basisschool in Kenia.

Maar het belangrijkste is dat we drie nieuwe, professionele partnerorganisaties hebben gevonden. Twee daarvan in Tanzania en 1 in Oeganda. Samen met hen vormen we een sterk team dat de komende jaren nog veel arme kinderen kwaliteitsonderwijs zal gaan bieden.

Lees meer in ons jaarverslag.

Het verhaal van Mercy


Op de foto zie je Mercy die haar eerste pakket boeken voor de middelbare school krijgt.
In haar verlegen glimlach straalt al blijdschap door dat ze aan haar droom mag gaan werken.
Ze wil de positie van weduwen, vrouwen in haar gemeenschap die rechteloos zijn als hun man overlijdt, versterken.
Haar moeder is heel arm. Kidshare betaalt haar opleiding tot advocaat.
Lees haar verhaal hier.

Beleidsplan 2022-2026

Het bestuur van Kidshare is op de hei geweest.
We hebben daar met een professionele begeleider gewerkt aan een nieuw beleidsplan.
Het resultaat is een ambitieus plan, omdat we niet accepteren dat veel kinderen in armoede leven.
Dat kan anders. Zie ons beleidsplan of de verkorte versie.

Vacature bestuurslid Penningmeester

Heb jij een fascinatie voor het beheren en administreren van geld? Wil jij je graag inzetten voor een betere samenleving? Vind je het een uitdaging mensen enthousiast te maken voor projecten die echt het leven van arme kinderen verbeteren? Wil je bestuurlijke ervaring opdoen en heb je kennis van bedrijfseconomie en financien? Kidshare foundation is op zoek naar een enthousiast:
BESTUURSLID PENNINGMEESTER (vrijwilliger)

Wie zijn wij?
Kidshare foundation is een jonge, ambitieuze stichting zonder winstoogmerk (NGO). Onze doelstelling is het leven van de armste kinderen te verbeteren. Onze focus is daarbij op onderwijs.
Wij bouwen samen met onze partners in Afrika kleuter- en basisscholen. Voor een selecte groep zeer arme en slimme meisjes hebben wij een TOP-girls programma ontwikkeld. We steunen een groep van 50 meisjes bij het volgen van middelbaar- en universitair onderwijs.
We werken in Kenia, Oeganda, Tanzania en Malawi.
De missie van Kidshare foundation is om zo veel mogelijk arme kinderen een goede basis in het leven te geven door kwaliteitsonderwijs. Wij hebben een nieuw vijfjarenbeleidsplan opgesteld met ambitieuze doelstellingen. We gaan de komende vijf jaar 40 kleuterscholen en 15 basisscholen bouwen in Afrika. In 2026 willen we 100 meisjes in ons TOP-girls programma opgenomen hebben.
De activiteiten van Kidshare foundation worden georganiseerd door het bestuur. Dat bestaat nu uit 5 leden en we samen stippelen we het beleid uit voor de organisatie. We zijn ook uitvoerend bezig en willen het werk steeds meer professionaliseren. We zoeken uitbreiding met nog eens twee bestuursleden waaronder die van penningmeester. Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille waar hij/zij verantwoordelijk voor is. We hebben diverse vrijwilligers die eigen taken uitvoeren.

Wat ga jij doen?
Binnen het bestuur heb jij de portefeuille van penningmeester. Jij bent verantwoordelijk voor het (laten) vastleggen van onze inkomsten en uitgaven in de financiele administratie. Je stelt (mede) de jaarrekening op. Kidshare foundation werkt in Nederland en Duitsland. Jij bent ook verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarlijkse begroting en maakt periodieke financiele overzichten. Als bestuurslid bepaal je mede het beleid van de organisatie.

Wie ben jij?

 • Je bent enthousiast over de projecten, doelstellingen en missie van Kidshare foundation.
 • Je hebt de ambitie om een bestuursfunctie te bekleden en/of ervaring daarin.
 • Je bent besluitvaardig, analytisch, een teamspeler en klantgericht.
 • Je bent zorgvuldig, verantwoordelijk en gedisciplineerd.
 • Je hebt een achtergrond in financien/bedrijfseconomie (minimaal HBO) en ervaring in het werk.
 • Je bent bereid om circa 2 tot 3 uur per week voor Kidshare vrij te maken.
 • Je hebt de intentie om je voor minimaal drie jaar te willen inzetten voor deze functie.
 • Wat bieden wij jou?

 • Een leuke organisatie met veel enthousiaste mensen met een passie voor ontwikkelingswerk.
 • De kans om relevante ervaring op te doen en vaardigheden en competenties verder te ontwikkelen en de kans Kidshare foundation op de kaart te zetten.
 • De uitdaging om de ambitie van Kidshare foundation mee te gaan helpen realiseren.
 • Veel ruimte voor eigen initiatief en volop mogelijkheden om jouw ideeën vorm te geven.
 • Incidenteel is het mogelijk om deel te nemen aan reizen naar Afrika.
 • Onkosten kunnen worden vergoed.
 • Interesse?
  Voor meer informatie over Kidshare foundation en de functie kun je kijken op onze website en/of contact opnemen met de voorzitter Hans van Driel (06-33860008).
  Je motivatie met CV kun je sturen aan info@kidshare.nl, onder vermelding van “Bestuurslid Penningmeester”.

  Vacature bestuurslid Marketing en Communicatie

  Heb jij een fascinatie voor het verbinden van mensen aan een goed doel, wil jij je graag inzetten voor een betere samenleving? Vind je het een uitdaging mensen enthousiast te maken voor projecten die echt het leven van arme kinderen verbeteren? Wil je bestuurlijke ervaring opdoen en heb je marketing & communicatie skills, zowel online als offline? Kidshare foundation is op zoek naar een enthousiast:
  BESTUURSLID MARKETING&COMMUNICATIE (vrijwilliger)

  Wie zijn wij?
  Kidshare foundation is een jonge, ambitieuze stichting zonder winstoogmerk (NGO). Onze doelstelling is het leven van de armste kinderen te verbeteren. Onze focus is daarbij op onderwijs.
  Wij bouwen samen met onze partners in Afrika kleuter- en basisscholen. Voor een selecte groep zeer arme en slimme meisjes hebben wij een TOP-girls programma ontwikkeld. We steunen een groep van 50 meisjes bij het volgen van middelbaar- en universitair onderwijs.
  We werken in Kenia, Oeganda, Tanzania en Malawi.
  De missie van Kidshare foundation is om zo veel mogelijk arme kinderen een goede basis in het leven te geven door kwaliteitsonderwijs. Wij hebben een nieuw vijfjarenbeleidsplan opgesteld met ambitieuze doelstellingen. We gaan de komende vijf jaar 40 kleuterscholen en 15 basisscholen bouwen in Afrika. In 2026 willen we 100 meisjes in ons TOP-girls programma opgenomen hebben.

  De activiteiten van Kidshare foundation worden georganiseerd door het bestuur. Dat bestaat nu uit 5 leden en we samen stippelen we het beleid uit voor de organisatie. We zijn ook uitvoerend bezig en willen het werk steeds meer professionaliseren. We zoeken uitbreiding met nog eens twee bestuursleden waaronder die voor marketing en communicatie. Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille waar hij/zij verantwoordelijk voor is. We hebben diverse vrijwilligers die eigen taken uitvoeren.

  Wat ga jij doen?
  Binnen het bestuur heb jij de portefeuille marketing en communicatie. Jij stelt een visiedocument op, op basis waarvan we onze jaarlijkse marketing en communicatieplannen bepalen. Je stuurt de vrijwilligers aan die de activiteiten uitvoeren. Kidshare foundation werkt in Nederland en Duitsland.
  Jij bent verantwoordelijk voor het budget dat jaarlijks wordt bepaald. Je vervult een cruciale rol in het verkrijgen van enthousiaste gevers waardoor we onze ambitieuze doelstellingen kunnen uitvoeren.

  Wie ben jij?

 • Je bent enthousiast over de projecten, doelstellingen en missie van Kidshare foundation.
 • Je hebt de ambitie om een bestuursfunctie te bekleden en/of ervaring daarin.
 • Je bent besluitvaardig, analytisch, een teamspeler en klantgericht.
 • Je bent proactief, weet vrijwilligers te stimuleren en te motiveren.
 • Je hebt een achtergrond in marketing/communicatie (minimaal HBO) en ervaring in het werk.
 • Je hebt ervaring met online en offline marketing en social media.
 • Je bent bereid om circa 2 tot 3 uur per week voor Kidshare vrij te maken.
 • Je hebt de intentie om je voor minimaal drie jaar te willen inzetten voor deze functie.
 • Wat bieden wij jou

 • Een leuke organisatie met veel enthousiaste mensen met een passie voor ontwikkelingswerk.
 • De kans om relevante ervaring op te doen en vaardigheden en competenties verder te ontwikkelen en de kans Kidshare foundation op de kaart te zetten.
 • De uitdaging om verder vorm te geven aan de marketingactiviteiten van Kidshare foundation.
 • Veel ruimte voor eigen initiatief en volop mogelijkheden om jouw ideeën vorm te geven.
 • Incidenteel is het mogelijk om deel te nemen aan reizen naar Afrika.
 • Onkosten kunnen worden vergoed.
 • Interesse?
  Voor meer informatie over Kidshare foundation en de functie kun je kijken op onze website en/of contact opnemen met de voorzitter Hans van Driel (06-33860008).
  Je motivatie met CV kun je sturen aan info@kidshare.nl, onder vermelding van “Bestuurslid Marketing & Communicatie”.

  Goede resultaten Kidshare in 2020

  Kidshare heeft in het afgelopen coronajaar goed gepresteerd.
  We openden twee schoolgebouwen in Kenia.
  Ook kregen we de financiering rond voor twee complete scholen in Oeganda.
  Lees ons verhaal in het jaarverslag 2020.

  Prima resultaten Kidshare 2019

  Kidshare heeft het afgelopen jaar, 2019, vijf nieuwe scholen geopend in Kenia.
  Ook hebben we een kindcentrum geopend in Malawi.
  Daarnaast hebben we 49 arme, slimme meisjes ondersteund bij hun studie aan de middelbare school of universiteit.
  De inkomsten in 2019 bedroegen € 211.767.
  Wij danken jullie hartelijk voor jullie steun!
  Zie de link hieronder voor ons jaarverslag 2019.

  Kidshare opent 5 scholen in Kenia

  In Juni 2019 hebben wij in Kenia 5 scholen geopend. Dat was één groot feest.
  Nadat we vorig jaar afscheid hadden genomen van onze partner ADC, zijn we direct gaan samenwerken met schoolbesturen in de dorpen.
  Zij hebben een bouwcommissie ingesteld en -in overleg met ons- een aannemer geselecteerd.
  Wij hebben een Kidshare coördinator aangesteld in Kenia. Deze aanpak heeft heel goed gewerkt.
  De mensen in de dorpen namen het roer stevig in handen. Het is dan geweldig om in één week tijd 5 scholen te openen.
  In Gamudusi, Mutsuliu, Mandila, Chepkaka en Koiban hebben we feest gevierd.
  Nu voldoen de scholen aan de voorwaarden die de regering stelt om een officiële registratie aan te vragen.
  Dat is bij twee scholen al gelukt. De andere drie zullen volgen.
  Op deze manier krijgt de school subsidies en leerkrachten van de overheid en is het een ‘public’ school en ons project daarmee duurzaam.