Arjan v d Berg loopt 200 km voor Kidshare

Arjan van den Berg (51) is vader van 5 kinderen en leraar aan het ROC Zadkine. Hij is in 2007 gestart met utralopen. Eerst 50km en later ook 100km, 200km en 24 uurs lopen. Hij is al meerdere keren uitgekomen voor het Nederlands team bij EK’s en WK’s.
Op 25 februari 2018 loopt hij in Finland de Espoo Endurance 24 H voor Kidshare Foundation. Als het meezit dan zal hij ruim 500 ronden van 380 m lopen (ongeveer 200 km). Zijn doel is om daarmee zoveel mogelijk geld op te halen, waardoor kinderen in Malawi naar school kunnen. Zijn motivatie is dat hij deze kinderen, net als zijn eigen kinderen en zijn studenten, ook een kans op goed onderwijs gunt, waardoor zij een betere toekomst tegemoet gaan.

Op 24 november is hij gestart met zijn 13 weekse training.

De foto is van het 100 km WK en EK in Gibraltrar in 2010, waar Arjan respectievelijk 12e en 10e werd in de categorie mannen 40-50 jaar en overall respectievelijk 63e en 48e.
In 2017 werd hij 19e in de klasse 50-55 jaar bij het WK 24 uur in Belfast.

Dam tot Dam loop 2017


Nog even nagenieten van de Dam tot Dam loop 2017. De spierpijn is verdwenen. Wat blijft is een mooie herinnering en geslaagde sponsoractie.  De sfeer was uitstekend en alle lopers hebben goede tijden neergezet. Kidshare liep met 20 ambassadeurs, die hun eigen sponsoracties hebben gevoerd met ons crowdfunding platform Pay it Forward. Zij werden gesteund door ruim 206 sponsors. Samen werd bijna € 5.453 opgehaald. Sponsors en lopers enorm bedankt!

Met deze opbrengst zal de Kidshare Foundationde middelbare school opleiding van slimme kansarme meisjes in Kenia financieren. ONDERWIJS tegen ARMOEDE. Het werkt!
DOE jij mee?

Kidshare wint ook publieksprijs

Tijdens de jubileumavond 6 mei 2017 van de J C Ruigrokstichting won Kidshare de publieksprijs.
Voor de zes winnaars van € 50.000 was een extra prijs van € 25.000 beschikbaar.
Na een presentatie van de projecten mocht het publiek stemmen via sms.
Kidshare bleek de winnaar.
Onze voorzitter maakte een vreugdesprong op het podium van de Philharmonie in Haarlem.
Met deze extra prijs hebben we de financiering rond van ons project in Malawi.
We gaan nu 10 kindcentra bouwen waar arme kinderen kleuteronderwijs, een maaltijd, schoon drinkwater en gezondheidszorg krijgen.
Zo kunnen we duizenden kinderen een basis bieden voor een goede toekomst.
We danken het bestuur van de J.C Ruigrokstichting heel hartelijk voor hun steun.

Kidshare wint prijs

Kidshare heeft een prijs gewonnen van € 50.000.
De J.C. Ruigrokstichting heeft deze prijs toegekend voor het beste projectvoorstel in het domein ontwikkelingssamenwerking.
De prijs zal worden besteed aan de bouw van zes kleuterscholen in Malawi.
Veel kinderen in Malawi krijgen les in het zand.
In zes dorpen gaan we nu een kindcentrum bouwen met onze partner in Malawi.
In zo’n centrum is een kleuterschool, gezondheidszorg, elk kind krijgt een maaltijd en er is schoon drinkwater.
Het bestuur van Kidshare foundation is dolblij met de prijs en bedankt de J.C. Ruigrokstichting heel hartelijk hiervoor.

De J.C. Ruigrokstichting is een vermogensfonds en bestaat 40 jaar.
Ter gelegenheid van dit jubileum hebben ze gevraagd om projectvoorstellen.
Er waren zes prijzen beschikbaar van € 50.000 in verschillende domeinen.
Er waren totaal 320 aanvragen. Zes daarvan vielen in de prijzen waaronder Kidshare.
De prijswinnaars werden 6 mei 2017 bekend gemaakt bij een feestelijke viering in de Philharmonie in Haarlem.

Het Koraal is speciaal

Het Koraal is een school in Assendelft.
De kinderen van de school hebben met allerlei acties geld ingezameld voor arme kinderen in Kenia.
Ze hebben dat gedaan voor kinderen in het dorp Mandila, die les krijgen in een lemen hutje.
Onder het motto: Wij een school, zij een school zijn ze enthousiast aan de slag gegaan.
De opbrengst van hun actie was € 5.484. Fantastisch!
Jullie zijn heel speciaal!

Prima resultaten Kidshare

In 2016 heeft Kidshare zes scholen gebouwd in Kenia.
We hebben cursussen en trainingen laten verzorgen voor onze partnerorganisatie in Kenia.
Zo zijn ze nog effectiever in hun werk en werven ze ook fondsen in Kenia.
We gaan uitbreiden naar Malawi en hebben daar een prima nieuwe partner gevonden.
Kidshare heeft het afgelopen jaar duizenden arme kinderen geholpen aan kwaliteitsonderwijs.
We doen dat tegen zeer lage kosten. Alle gevers willen we hartelijk bedanken voor jullie steun!

Meer lezen, klik hier naar ons jaarverslag 2016.

Mooie cheque van Merces

 

Merces heeft een  cheque overhandigd aan Kidshare.
Directeur Walter Rijnardus van Merces overhandigde de cheque van € 1.722 aan de voorzitter van Kidshare foundation: Hans van Driel.
Merces heeft het afgelopen jaar een actie gevoerd voor Kidshare: ze hebben het aantal mm regen dat viel in Tiel verdubbeld.
Zo kwamen ze uit op een bedrag van € 1.722.
Het bedrag zal worden besteed aan de aanschaf van dakgoten, afvoerpijp en een grote watertank van 10.000 liter voor een nieuw te bouwen school in Kenia.
Zo hebben de kinderen op school altijd schoon drinkwater.
Merces is een dienstverlener voor scholen en schoolbesturen op het gebied van HRM en Finance.
Het bestuur van Kidshare foundation dankt Merces heel hartelijk voor hun steun!

Bijdrage vermogensfonds

Kidshare financiert nieuwe scholen in Kenia voor een belangrijk deel uit bijdragen van vermogensfondsen. Bij de bouw van de school in het dorp Gambaragai in Kenia ontvingen we bij voorbeeld een bijdrage van € 5.000 van Stichting Molenaars kinderfonds. Hierdoor kregen we de financiering van dit project rond. Zo konden we in dit afgelegen dorp een goede leeromgeving maken voor generaties van arme kinderen. Op de foto zien jullie kinderen uit Gambaragai bij de officiële opening van de school. We danken dit fonds en alle andere fondsen die ons steunen heel hartelijk voor hun belangrijke bijdrage!

Licht laten stralen

Kerst 2016 staat voor de deur. In deze tijd dromen we van een betere toekomst waarin het licht doorbreekt.  Op de foto zie je Mercy.
Zij verblijft op een middelbare school voor meisjes. Mercy is een van de arme, slimme meisjes waarvoor Kidshare het schoolgeld betaalt.
Ze is een van onze TOP-girls. Ik vroeg haar naar haar gezinssituatie en ik wist niet wat ik hoorde. “Ik heb geen ouders meer, ik ben wees.
Mijn ouders kwamen om bij een demonstratie na de verkiezingen in Nairobi in 2008. Ik was acht jaar. Het was heel pijnlijk voor me. Ik heb geen broers en zussen en ben toen naar mijn grootmoeder gegaan op het platteland. Zij was heel lief voor me. Ze is wel heel arm, ze kon af en toe mijn schoolgeld niet betalen voor de basisschool. Dan werd ik weer naar huis gestuurd. Ik ben zo blij dat jullie me nu steunen met mijn opleiding. Ik wil advocaat worden.
Ik kan niet tegen onrecht. Ik wil de rechten van arme mensen in Kenia verdedigen.”  Haar verhaal raakt me diep.

Jij kunt helpen ons TOP-girls programma verder uit te bouwen. Jouw gift verandert een leven. Je kunt zo arme, slimme meisjes helpen om door te leren.
Wij geloven dat meisjes als Mercy een betere toekomst verdienen. Zij zullen hun licht doen stralen en hun land verder opbouwen.