Superopbrengst in Drenthe

 

Wat een warme dag was het.
De dag van de sponsorloop van de basisschool in Anloo.
Alle kinderen renden zich in het zweet
Voor kinderen in Isaku, Kenia die nog geen school hebben.

Wat een warm gevoel kreeg ik.
Kinderen die zich inzetten voor andere kinderen.
Omdat die het veel minder hebben.
Zo geven onze kleintjes het grote voorbeeld !

Het werd een superopbrengst.
De sponsorloop bracht € 3.366,90 op.
Fantastisch gedaan, kinderen van Anloo.

Jullie zijn super !

Sponsorloop

Op 5 juli 2012 houden alle kinderen van de OBS Anloo een sponsorloop.
Zo zamelen ze geld in voor de bouw van een basisschool in Isaku, Kenia.
In dat dorp is nog geen school. De kinderen in Drenthe gaan daar wat aan doen.
Ze willen heel ver gaan lopen. Het motto is: Wij een school, zij een school.

Super, kinderen van Anloo !

Samenwerking met PWN


Stichting Kidshare gaat samen met PWN 10 dorpen in Kenia van schoon drinkwater voorzien.
Veel Haarlemmers hebben geholpen !
Stichting Kidshare heeft € 35.000 ingezameld om in 10 dorpen in Kenia een nieuwe waterpomp te laten bouwen. Hierdoor krijgen minimaal 6.000 mensen toegang tot schoon drinkwater.
Veel Haarlemmers hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat !
Stichting Kidshare heeft de samenwerking gezocht met PWN, het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland.
In december 2010 hebben de Protestantse gemeente Haarlem-centrum, de Lutherse kerk Haarlem-Beverwijk en de stichting Stem in de stad de Broodbankactie georganiseerd. Bakkerij Van Vessem heeft heerlijke broden gebakken en geschonken voor deze actie. De broden werden verkocht in de Grote kerk. Veel Haarlemmers kochten een brood of gaven geld. Het motto van de actie was dorstigen te drinken te geven. Deze actie heeft € 6.000 opgebracht ! Stichting Kidshare heeft een bijdrage toegezegd van € 3.500. PWN, Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland levert een bijdrage van totaal € 8.000.
Een deel van deze bijdrage bestaat uit geologisch- en projectadvies, er zal een geoloog van hen naar Kenia gaan. De waarde hiervan is berekend op € 5.000. De opbrengst komt hiermee op een totaal van € 17.500.
Deze opbrengst is door de stichting Aqua for all verdubbeld tot € 35.000 !
De stichting Aqua for all ontvangt subsidie van het Ministerie van Buitenlandse zaken voor waterprojecten in de derde wereld. Het beleid van dit kabinet is om samenwerking tussen ontwikkelingsorganisaties (stichting Kidshare) en bedrijfsleven (PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland)) te bevorderen, zogenaamde Publiek Private Partnerschappen (PPP’s).
Stichting Kidshare is een ontwikkelingsorganisatie die de positie van de allerarmste kinderen wil verbeteren. Ze doet dit door basisvoorzieningen op te zetten als waterpompen en scholen.
In Kenia heeft de helft van de bevolking geen toegang tot schoon drinkwater.
Het drinken van vervuild water is de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen onder de 5 jaar.
De opbrengst komt ten goede aan de African Divine Church (ADC) in Kenia. Zij hebben ervaring in het bouwen van nieuwe waterpompen.

Voor meer informatie: Hans van Driel, Voorzitter stichting Kidshare (06-33860008)

 

Opbrengst ECL-actie

De ECL school heeft de afgelopen maanden geld ingezameld voor Stichting Kidshare. Drie leerlingen van 5 HAVO hebben allerlei acties bedacht. Kirsten, Sophie en Gwenda organiseerden een 24-uurs filmmarathon, een sponsorloop en verkoop van rozen op Valentijnsdag. Ook zetten ze twee ‘Open podium’ avonden op.  Deze acties leverden het prachtige resultaat van € 5.479 op. Het geld zal worden besteed aan de bouw van 3 klassen voor een nieuwe basisschool in Kenia. Stichting Kidshare bedankt Kirsten, Gwenda en Sophie  voor hun inzet. 

Wij zijn blij met de betrokkenheid van de staf, leerlingen en alle gevers. Allemaal, hartelijk bedankt !

Zie ook het bericht hieronder: bijzondere meiden.