Spandoek voor het Eckartcollege

Eckart_2013_A5_large_FRONT

Het Eckartcollege houdt op 30 mei een Derde werelddag.
Op die dag gaan ze geld inzamelen voor Kidshare.
Zo kunnen we een school gaan bouwen voor Titus, die op de foto van het spandoek staat.
Wij zijn heel blij met de steun van het Eckartcollege.
Ze laten zien een moderne school te zijn met een open blik voor kinderen in nood.

Eckart heeft echt hart !

 

Taart voor de Ark

De Arkschool in Haarlem heeft met Kerst 2011 en 2012 geld ingezameld voor een nieuw te bouwen school voor de armste kinderen in de stad Kisumu in Kenia.
Zo hebben ze ruim € 9.000 ingezameld, een fantastisch bedrag.
Maar ja, de school die we willen bouwen in Kisumu kost wel € 28.000.
Stichting Kidshare heeft de rest van het geld geworven bij vermogensfondsen.
Met succes want we hebben het geld binnen. In Kenia kunnen ze nu gaan bouwen.
Op 26 maart ging onze voorzitter naar de Ark. Hij vertelde het heugelijke nieuws.
Daarbij bood hij de leerkrachten van de Ark een taart aan.
Hij bedankte hen allen en vroeg ze de dank ook over te brengen aan de ouders en andere gulle gevers. Samen maken we het verschil voor een groep arme kinderen.

Kerstkado’s en zuurkool

Op 19 december was het zover.
Kinderen van de basisschool De Ark in Haarlem hielden een kerstmarkt.
Ze verkochten daar zelf gemaakte kerstversieringen en andere kadootjes.
De kinderen hadden boekenleggers, sieraden, armbandjes, kettingen en nog veel meer leuke spullen gemaakt.
Er waren optredens van allerlei koren uit de verschillende klassen.
Terwijl de ouders zuurkool aten op het schoolplein, genoten de kinderen van hun kerstmaaltijd bij de juf in hun klas.
De opbrengst was € 3.261. Een fantastisch resultaat ! Dit geld gaat naar hun zusterschool in Kisumu, Kenia.
Die zitten nu nog met 5 klassen in één kleine ruimte.
Met het geld van De Ark gaan we een nieuw schooltje bouwen voor deze arme kinderen in Kenia.

Kinderen van De Ark: jullie zijn kanjers ! Hartelijk bedankt !

Waarom we het doen

Waarom we het doen

Ik denk nog regelmatig aan Brian. Het was in 2010. We reden met onze partner in Kenia, ADC naar een afgelegen dorpje Bahati op het platteland. Daar wilden de mensen een school bouwen. Die was er niet in het dorp. Bahati ligt in een dalkom met hoge heuvels er omheen. De dichtstbijzijnde school was niet te lopen voor jonge kinderen. De kinderen in dat dorp waren kansloos. Geen onderwijs, geen kans op een betere toekomst.
Ik sprak eerst met Jane, de moeder van Brian. Jane is gehandicapt, ze woont alleen met haar drie kinderen in een lemen hutje. Ze heeft niets. Ze had gehoord dat ADC een school wilde bouwen in Bahati. Ze nam me mee naar haar hutje. Daar ontmoette ik Brian, een vrolijke jongen van 7 jaar.
Mijn hart smolt voor hem. Kansloze kinderen als Brian een kans geven, dat is de missie van Kidshare.
In Kenia gaan ruim een miljoen kinderen zoals Brian niet naar school.

Een recent rapport van UNESCO geeft een profiel van hen. Het zijn de kinderen van het platteland en van de armste families die de grootste kans hebben niet naar school te (kunnen) gaan.

Kidshare richt zich op deze kinderen en werkt samen met onze partner ADC om scholen te bouwen waar ze niet zijn.
In het rapport geeft UNESCO nog even de belangrijkste redenen waarom het belangrijk is om kinderen als Brian naar school te helpen.
Onderwijs vermindert armoede en bevordert economische groei.
Moeders die onderwijs hebben genoten hebben bovendien gezondere kinderen.
Deze moeders krijgen minder vaak ziektes als HIV-Aids.
Twee derde van de volwassenen die niet kunnen lezen en schrijven, zijn vrouw.
Als alle kinderen naar school gaan, verdwijnt deze kloof tussen mannen en vrouwen.
Goed onderwijs bevordert de democratie en actieve deelname aan de maatschappij.
In het dorp van Brian staat inmiddels een schooltje, dankzij de inzet van ADC. Brian werkt zelf aan een toekomst zonder armoede en heeft nu een goede kans.

Superopbrengst in Drenthe

 

Wat een warme dag was het.
De dag van de sponsorloop van de basisschool in Anloo.
Alle kinderen renden zich in het zweet
Voor kinderen in Isaku, Kenia die nog geen school hebben.

Wat een warm gevoel kreeg ik.
Kinderen die zich inzetten voor andere kinderen.
Omdat die het veel minder hebben.
Zo geven onze kleintjes het grote voorbeeld !

Het werd een superopbrengst.
De sponsorloop bracht € 3.366,90 op.
Fantastisch gedaan, kinderen van Anloo.

Jullie zijn super !

Sponsorloop

Op 5 juli 2012 houden alle kinderen van de OBS Anloo een sponsorloop.
Zo zamelen ze geld in voor de bouw van een basisschool in Isaku, Kenia.
In dat dorp is nog geen school. De kinderen in Drenthe gaan daar wat aan doen.
Ze willen heel ver gaan lopen. Het motto is: Wij een school, zij een school.

Super, kinderen van Anloo !

Samenwerking met PWN


Stichting Kidshare gaat samen met PWN 10 dorpen in Kenia van schoon drinkwater voorzien.
Veel Haarlemmers hebben geholpen !
Stichting Kidshare heeft € 35.000 ingezameld om in 10 dorpen in Kenia een nieuwe waterpomp te laten bouwen. Hierdoor krijgen minimaal 6.000 mensen toegang tot schoon drinkwater.
Veel Haarlemmers hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat !
Stichting Kidshare heeft de samenwerking gezocht met PWN, het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland.
In december 2010 hebben de Protestantse gemeente Haarlem-centrum, de Lutherse kerk Haarlem-Beverwijk en de stichting Stem in de stad de Broodbankactie georganiseerd. Bakkerij Van Vessem heeft heerlijke broden gebakken en geschonken voor deze actie. De broden werden verkocht in de Grote kerk. Veel Haarlemmers kochten een brood of gaven geld. Het motto van de actie was dorstigen te drinken te geven. Deze actie heeft € 6.000 opgebracht ! Stichting Kidshare heeft een bijdrage toegezegd van € 3.500. PWN, Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland levert een bijdrage van totaal € 8.000.
Een deel van deze bijdrage bestaat uit geologisch- en projectadvies, er zal een geoloog van hen naar Kenia gaan. De waarde hiervan is berekend op € 5.000. De opbrengst komt hiermee op een totaal van € 17.500.
Deze opbrengst is door de stichting Aqua for all verdubbeld tot € 35.000 !
De stichting Aqua for all ontvangt subsidie van het Ministerie van Buitenlandse zaken voor waterprojecten in de derde wereld. Het beleid van dit kabinet is om samenwerking tussen ontwikkelingsorganisaties (stichting Kidshare) en bedrijfsleven (PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland)) te bevorderen, zogenaamde Publiek Private Partnerschappen (PPP’s).
Stichting Kidshare is een ontwikkelingsorganisatie die de positie van de allerarmste kinderen wil verbeteren. Ze doet dit door basisvoorzieningen op te zetten als waterpompen en scholen.
In Kenia heeft de helft van de bevolking geen toegang tot schoon drinkwater.
Het drinken van vervuild water is de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen onder de 5 jaar.
De opbrengst komt ten goede aan de African Divine Church (ADC) in Kenia. Zij hebben ervaring in het bouwen van nieuwe waterpompen.

Voor meer informatie: Hans van Driel, Voorzitter stichting Kidshare (06-33860008)

 

Opbrengst ECL-actie

De ECL school heeft de afgelopen maanden geld ingezameld voor Stichting Kidshare. Drie leerlingen van 5 HAVO hebben allerlei acties bedacht. Kirsten, Sophie en Gwenda organiseerden een 24-uurs filmmarathon, een sponsorloop en verkoop van rozen op Valentijnsdag. Ook zetten ze twee ‘Open podium’ avonden op.  Deze acties leverden het prachtige resultaat van € 5.479 op. Het geld zal worden besteed aan de bouw van 3 klassen voor een nieuwe basisschool in Kenia. Stichting Kidshare bedankt Kirsten, Gwenda en Sophie  voor hun inzet. 

Wij zijn blij met de betrokkenheid van de staf, leerlingen en alle gevers. Allemaal, hartelijk bedankt !

Zie ook het bericht hieronder: bijzondere meiden.