Kidshare foundation

Kidshare foundation is opgericht bij notariële akte op 29 december 2009.
Zie de bijlage voor de Statuten van de stichting.

Oprichter/bestuurder is de heer Hans van Driel.

Inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel vond plaats op 30 december 2009.
Het aansluitingsnummer bij de KvK is 34372407.
Bankrekening: NL37INGB0004205371

e-mail: info@kidshare.nl
telefoon: 06-33860008

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.