Kidshare wint ook publieksprijs

Tijdens de jubileumavond van de J C Ruigrokstichting won Kidshare de publieksprijs.
Voor de zes winnaars van 50.000 euro was een extra prijs van 25.000 euro beschikbaar.
Na een presentatie van de projecten mocht het publiek stemmen via sms.
Kidshare bleek de winnaar.
Onze voorzitter maakte een vreugdesprong op het podium van de Philharmonie in Haarlem.
Met deze extra prijs hebben we de financiering rond van ons project in Malawi.
We gaan nu 10 kindcentra bouwen waar arme kinderen kleuteronderwijs, een maaltijd, schoon drinkwater en gezondheidszorg krijgen.
Zo kunnen we duizenden kinderen een basis bieden voor een goede toekomst.
We danken het bestuur van de J.C Ruigrokstichting heel hartelijk voor hun steun.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.