Missie en visie

Missie en Visie

Doelstelling

De stichting Kidshare kent de volgende doelstelling:

Het doel van de stichting is armoedebestrijding in de armste gebieden van de wereld met speciale aandacht voor de ontwikkeling van de armste kinderen tot volwaardige wereldburgers.
Het ondersteunen van de gemeenschap om een actieve bijdrage te leveren bij het tot stand brengen en onderhouden van basisvoorzieningen als voedselproductie, gezondheidszorg en onderwijs.

Visie

Kidshare vindt het onacceptabel dat er zo veel kinderen in absolute armoede leven.
Wij denken dat het de hoogste tijd is dat deze kinderen een echte kans van leven krijgen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen in liefde opgroeien in een gezin. Dat is de basis.

  • Kinderen hebben schoon drinkwater en goed voedsel nodig.
  • Kinderen moeten goede medische zorg kunnen krijgen.
  • Kinderen moeten goed onderwijs krijgen.
  • Water en voedsel, medische zorg en onderwijs zijn de basisvoorzieningen die kinderen nodig hebben.
  • We vinden het belangrijk dat lokale organisaties in arme landen werken aan het opzetten van deze voorzieningen.

Missie

Kidshare heeft als missie om zo veel mogelijk basisvoorzieningen op te zetten voor de armste kinderen.

We doen dat door lokale organisaties financiëel te ondersteunen.
We willen zo veel mogelijk geld binnen halen om ons doel te realiseren.

Ambitie

Er zijn te veel arme kinderen. Arme kinderen hebben veel problemen. Daarom is Kidshare ambitieus.
Wij willen een belangrijke speler zijn bij het oplossen van deze problemen.
Wij zijn succesvol bij het opzetten van basisvoorzieningen voor de armste kinderen.
Wij werken prima samen met onze partners in arme landen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.