Beleidsplan onderwijs

Beleidsplan onderwijs

Onderwijs, de aanpak van Kidshare

Het probleem

In veel landen in Afrika is basisonderwijs gratis. Dat is natuurlijk mooi. De praktijk is vaak minder mooi.In Kenia bij voorbeeld gaan veel kinderen niet naar school.Meestal komt dat doordat ze op het platteland wonen, er is geen enkele school in de buurt. Als je zes jaar bent dan kun je niet zo maar kilometers lopen naar school.Kinderen zijn ziek of ondervoed. Veel ouders laten hun kinderen dan maar thuis. De kinderen die naar school gaan zitten vaak in een overvol klaslokaal.

Basisonderwijs voor iedereen betekent niet automatisch dat er genoeg ruimte is voor ieder kind.Door de internationale financiéle crisis zijn de overheidsbudgetten verlaagd. Er is minder geld voor onderwijs.Er is te weinig geld om leraren te betalen. Veel klassen zitten overvol.Als je achter in de klas zit met 70 leerlingen kun je niet goed luisteren, niet goed leren.

Veel kinderen zitten de hele dag op de grond omdat er geen geld is voor tafels en stoelen.Meisjes gaan minder vaak naar school dan jongens. Dat heeft meerdere oorzaken.Meisjes gaan vaak met hun moeder mee om drinkwater te halen. Ze lopen uren om vervuild water uit eenriviertje te halen. Kilometers heen en terug en dat vaak een paar keer per dag. Zo blijft er geen tijd over om naar school te gaan. Meisjes nemen vaak de taken van hun moeder over als die overleden is. Ze zorgen voor hun broertjes en zusjes en doen allerlei huishoudelijke taken.Ze hebben geen tijd om naar school te gaan. Meisjes durven soms niet naar school te gaan omdat er geen goede toiletten zijn. Dat is vervelend, je hebt geen privacy op school.

Onderwijs in Kenia

Kinderen kunnen in Kenia gratis naar een basisschool. Maar, zoals gezegd er zijn niet overal scholen, er zijn niet voldoende scholen. De overheid stimuleert maatschappelijke organisaties zelf initiatieven te nemen als er geen school in de buurt is. Community based organisations (CBO) zijn organsaties zoals een oudercomité, een kerk, een dorpsraad die dit soort initiatieven nemen. We hebben het meegemaakt in Mfunje in West Kenia. In 2006 was daar ineens een schooltje met 11 leerlingen, gewoon buiten, onder een boom. Mensen van het dorp namen het initiatief en nu is de school gegroeid tot 270 leerlingen in 2010. Er zijn 7 leraren en voor een deel vindt de les nog buiten plaats.

Zo’n dorpscomité heeft heel wat te regelen. Er moeten leraren gezocht worden. Er moeten een of meer klaslokalen gebouwd worden. De grond waar de school op komt te staan, moet worden aangekocht. Het eigendom van de grond wordt officiëel van de CBO. Dan kan er gebouwd worden. De school wordt geregistreerd bij het district en het ministerie van onderwijs. De school begint. De school groeit, er komen steeds meer leerlingen. Als de school zo een paar jaar met succes draait dan gaat de overheid bijspringen. Onderwijs verzorgen is natuurlijk primair een overheidstaak. Alleen heeft de overheid in Kenia gewoon het geld niet omoveral waar dat nodig is een school te beginnen. De overheid is blij met lokale initiatieven. De overheid springt bij door leraren voor die school te werven, hun salaris te betalen, schoolmaterialen te sturen.In Kenia is een speciaal fonds opgezet voor de bouw en onderhoud van schoollokalen en scholen. Dat is het zogenaamde ´Community Development Fund ´, het CDF. Het CDF stelt geld beschikbaar voor bouw van nieuwe klaslokalen. De praktijk in Kenia leert echter dat de middelen van het CDF beperkt zijn.

De aanpak van Kidshare

Kidshare kiest voor de armste kinderen. Dat zijn de kinderen uit de achterbuurten van de stad of ver weg op het platteland. Kinderen die nu nog niet naar school gaan. Daarom ondersteunen wij initiatieven van lokale organisaties. Wij steunen bij voorbeeld ADC in Kenia. ADC is een landelijk werkende kerk. Een kerk die basisonderwijs als een van de speerpunten in haar beleidsplan heeft opgenomen. Het is een organisatie die in de haarvaten van de samenleving zit. Op het platteland in de kleine dorpen. Ze stimuleren ouders een nieuwe school op te zetten. Ze betrekken het hele dorp er bij. Ze zijn succesvol in hun benadering. Ze hebben al 16 eigen basisscholen opgezet. Kidshare ondersteunt graag dit soort initiatieven. De bal moet gaan rollen. Van lokaal initiatief tot een succesvolle school. Zo krijgen ook de armste kinderen een toekomst. Onderwijs is het paspoort naar de wereld met een betaalde baan, weg van de armoede.

Kleuterscholen

Leren begint al vroeg in Kenia. We hebben ze veel gezien, kinderen van twee jaar die al naar de kleuterschool gaan. ECD center heten ze vaak in Kenia. ECD betekent Early Childhood Development. En dat is zo belangrijk ! Met 2 jaar wil je vooral spelen. Daar moet ruimte voor zijn. Met 3 jaar leren ze vaak al het alfabet, leren ze rekenen. Spelen en leren, spelenderwijs. Als je al jong begint met de kleuterschool, leer je samen werken, leer je discipline. Dan heb je een voorsprong als je naar de basisschool gaat. Kidshare vindt ECD van groot belang. We ondersteunen organisaties die nieuwe kleuterscholen opzetten. Vaak kunnen we met beperkte middelen al veel bereiken. Ieder kind dat jong gaat leren telt mee !

Primary schools

In Nederland noemen we ze basisscholen. In Kenia heb je aparte kleuterscholen. Daarna gaan de leerlingen naar de primary school, vaak pas als ze 7 jaar oud zijn. De primary school duurt 8 jaar. Na deze 8 jaar doen de kinderen een nationaal examen. In Kenia hoef je geen schoolgeld te betalen voor de basisschool. Het is wel verplicht een schooluniform te dragen. Voor veel arme kinderen is dit helaas een hoge drempel. Gemiddeld verdient een teacher op een basisschool in Kenia zo´n € 150 per maand. De wettelijke norm voor de maximale grootte van een klas is 45 leerlingen. Voor een op de 30 leerlingen moet er een toilet op school zijn.

Speerpunten beleid onderwijs

Kidshare kiest voor de armste kinderen. Wij ondersteunen graag partnerorganisaties die nieuwe scholen opzetten. De speerpunten voor ons beleid op het terrein van onderwijs zijn de volgende.

~ opzetten van nieuwe kleuterscholen

~ opzetten van nieuwe basisscholen

~ kwaliteit van onderwijs, maximum leerlingen per klas

~ er is schoon drinkwater beschikbaar voor de school

~ er is een maaltijd tussen de middag op school

~ er is speciale aandacht voor weeskinderen door eten en kleding beschikbaar te stellen.

~ er zijn voldoende toiletten op school

~ er is aandacht voor hygiène op school, WASH.

~ er is een speciaal programma om meer meisjes naar school te halen, vanuit school wordt er met ouders gepraat

~ er is aandacht voor inkomensgenererende activiteiten zoals verkoop water of het houden van een koe.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.